THCH THC MI LN DA H TN

TM nHN

Phn u tr thnh Phng khm da i u trong ng dng cng ngh cao vo da liu ti Vit Nam, Doctor Mezo khng ngng cp nht kin thc v cng ngh tin tin t cc nc Chu u v Hoa K chc lc nhng tinh hoa cng ngh ph hp vi da ngi Vit v nng tm hiu qu an ton trong liu trnh.

S MNH

Mang ngnh da liu Vit Nam tip cn vi cng ngh quc t.

Gip ngi Vit Nam ly li ln da p v s t tin ca chnh mnh mt cch an ton, m bo sc khe

Mezo
Chng nhn Y khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

MEZO
Xa Sch R Nm

MEZO - Siu phm c cp bng sng ch ti c. c quyn ti Doctor Mezo.

MEZO khng phi l laser m l nhit a vi im tinh khit, tc ng su xung tng SMAS, kch thch sn sinh collagen v elastin lm y so. ng thi gip da cng bng, sng mn t bn trong, mang li hiu qu vt tri.

Nordlys
Chng nhn Y khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

NORDLYS
60s nh Tan Nm, Mao Mch

NORDLYS nh tan nm, mao mch thn tc ch trong 60s v l cng ngh tm huyt ca tp on Candela n t an Mch, c quyn ti Doctor Mezo v c B Y t Hoa K chng nhn.

NORDLYS vi cng ngh SWT tin tin s dng nh sng xung chn lc kp, lc trit cc bc sng cao, gy hi cho da, ch li cc bc sng an ton hiu qu trong iu tr nm, mao mch, ng thi kch thch colLagen v elastin lm da cng bng lng mn.

Ydun
Chng nhn Y Khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

YDUN
San Bng So R

YDUN mang li hiu qu vt tri nh tan mao mch v xa du so r. Vi nng lng 1550nm tc ng su xung trung b, YDUN kch thch tng sinh collagen v elastin ti to da mt cch an ton khng xm ln.

YDUN tch hp cng ngh lm mt da tin tin, thn thin vi mi ln da, c B Y t Hoa K chng nhn.

Tempsure
Chng nhn Y Khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

TEMPSURE ENVI
Tr Ha Thch Thc Thi Gian

TEMPSURE ENVI B quyt gi mi tui thanh xun, c quyn ti Doctor Mezo. TEMPSURE ENVI tr ha mi ln da, c B Y t Hoa K chng nhn hiu qu v an ton. Vi c ch u vit khng xm ln v kim sot nhit hp l, mang li cm gic nh nhng th gin trong sut qu trnh iu tr. TEMPSURE ENVI, hiu qu tr ngay t 5-10 tui, ch sau 1 liu trnh.

Picosure
Chng nhn Y Khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

PICOSURE
Sch Nm V)nh Vin

PICOSURE - Cng ngh k nguyn nh sng n t Hoa K, l dng laser duy nht s hu bc sng cc ngn, 755nm siu an ton. Vi lc tc ng gp 20 ln laser thng thng, PICOSURE gip xa sch nm v)nh vin n 90%, c B Y t Hoa K chng nhn hiu qu v an ton.

Thermage FLX
Chng nhn Y Khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

THERMAGE FLX
Thch Thc S Lo Ha

THERMAGE FLX tr li 5-10 tui ngay t ln iu tr u tin. Nh cng ngh sng v tuyn RF n t Hoa K, THERMAGE FLX gip nng c, xa nhn hiu qu ch sau 45 pht iu tr. c B Y t Hoa K chng nhn an ton v hiu qu cho mi ln da, khng xm ln, khng cn ngh dng.

VISIA
Chng nhn Y Khoa

Chuyn giao cng ngh chnh hng.

VISIA
Thu Hiu Ln Da

H thng cng ngh hin i VISIA ra mt c 18 nm ti M. My VISIA chp b 4-4 nh tiu chun phn cc cho tia UV v khun mn, th hin tnh cht ca da. Tr thng minh nhn to ca VISIA c th m phng qu trnh ca da t 18 n 80 tui, h tr gii thch r qu trnh lo ha da.

6 L DO BNH NHN NN LA CHN DOCTOR MEZO

Vi s mnh mang li cho bnh nhn LN DA KHE, chng ti cam kt

 • Hon ton khng xm ln da.
 • Khng cn ngh dng, i lm ngay.
 • Ti u thi gian v chi ph iu tr cho bnh nhn.
 • Bc s) chuyn gia u ngnh.
 • Phc iu tr chuyn bit, chun y khoa.
 • Tin trnh iu tr an ton, hiu qu bn vng.